Etusivu

LAPPEENRANNAN PAINONNOSTAJAT RY
on vuonna 1949 perustettu lappeenrantalainen painonnostoon erikoistunut urheiluseura.

Painonnosto on voimailulaji, jossa nostetaan levytangossa olevat painot maasta ylös pään yläpuolelle. Painonnostolajeja on tempaus ja työntö.

P A I N O N N O S T O

Painonnosto on pitkät perinteet omaava olympialaji, jonka vahvuuksina voidaan pitää parasta soveltuvuutta voima- ja tasapainoharjoitteluun ja oikean nostotekniikan oppimiseen. Näin painonnosto tarjoaa optimaaliset harjoitteet lähes kaikille muille urheilulajeille voima- ja tasapainoharjoitteluun.

Suomen painonnostoliitto

T E M P A U S

T Y Ö N T Ö

M I T Ä
T E E M M E ?

Seuramme tarkoituksena on edistää ja tukea painonnostoa sekä muiden voimailulajien harrastusta Lappeenrannassa ja tarjota edulliset mahdollisuudet harjoittelulle kaikille voimailusta kiinnostuneille.

Seuramme päätoimintaa on järjestää painonnoston peruskursseja, organisoida kilpailuita sekä osallistua niihin sekä valmentaa ja ohjata eri tasoisia harrastajia aina kuntoliikkujista ja junioreista kansainvälisen tason kilpanostajiin asti.

K U R S S I M M E
A I K U I S I L L E

P U N T T I –
K O U L U • I

Punttikoulu I sopii kaikenikäisille ja normaalikuntoisille. Kurssilla opitaan oikea nostotekniikka ja perusasiat painonnostoharjoittelun suhteen. Kurssia vetävät seuramme valmentajat ja ohjaajat. Ohjauksessa otetaan huomioon osallistujan henkilökohtainen taso.

Jos sinulla ei ole aikaisempaa lajitaustaa tai -kokemusta painonnostosta, kurssin käytyäsi omaat valmiudet jatkaa lajin parissa ryhmissä II ja III.

Kurssin kesto neljä (4) viikkoa, harjoituksia kaksi (2) kertaa viikossa. Kurssin hinta on 125 euroa.

Lisäksi osallistujan on suoritettava Lappeenrannan Painonnostajat ry:n vuosittainen jäsenmaksu 30 euroa.

Liity mukaan!

Seuraava Punttikoulu I järjestetään lokakuussa 2021.

P U N T T I –
K O U L U • II

Punttikoulu II on kuntoryhmä, joka toteutetaan harjoitusrungon ympärille, johon sisältyy viikoittainen yhteisharjoitus (ohjaaja paikalla) ja lisäksi ohjelmointi viikon lisäharjoituksille, joita osallistujat voivat halutessaan toteuttaa itsenäisesti viikon muina päivinä. Kurssin vastuuvalmentajana toimii Maaren Ali-Marttila.

Kurssi on käynnissä non-stopina, ja se on kuukausihintainen, 80 eur/kk (1.10.2021 alkaen).

Lisäksi osallistujan on suoritettava Lappeenrannan Painonnostajat ry:n vuosittainen jäsenmaksu 30 euroa.

Liity mukaan!

Punttikoulu II pääset mukaan tiedustelemalla paikkoja seuramme sähköpostiosoitteesta.

P U N T T I –
K O U L U • III

Punttikoulu III sopii tavoitteellisesta, mahdollisesti kilpailuun tähtäävästä painonnoston harjoittelusta kiinnostuneille aikuisille. Kurssi toteutetaan harjoitusrungon ympärille, johon sisältyy 1-2 yhteisharjoituskertaa viikossa, 1,5 tuntia kerrallaan.
Kurssin vastuuvalmentajina toimivat Laura Majander ja Leena-Kaisa Vartiainen.

Kurssi on käynnissä non-stopina, ja se on kuukausihintainen, 125 eur/kk (1.10.2021 alkaen). PUNTTIKOULU III ON TAUOLLA.

Lisäksi osallistujan on suoritettava Lappeenrannan Painonnostajat ry:n vuosittainen jäsenmaksu 30 euroa.

Liity mukaan!

Punttikoulu III pääset mukaan tiedustelemalla paikkoja seuramme sähköpostiosoitteesta.

Y K S I L Ö –
V A L M E N N U S

Yksilötason valmennusta tarjoaa seuramme ammattitaitoiset valmentajat maksullisena. Yksilövalmennuksessa perehdyt yhdessä valmentajasi kanssa sinun omiin tavoitteisiisi joko painonnostossa tai muulla fysiikkaharjoittelulla tukien omaa lajiasi.

Ohjaamme tähän vaihtoehtona etsiessäsi sinulle soveltuvaa tapaa harrastaa: oli lajinasi sitten painonnosto, muu urheilulaji tai tavoitteena vaikkapa arjen jaksaminen.

Voit tiedustella asiasta suoraan valmentajiimme.

Oletko kiinnostunut?

Ole yhteydessä suoraan ammattivalmentajiimme Maaren Ali-Marttilaan tai Leena-Kaisa Vartiaiseen.

K U R S S I M M E
N U O R I L L E

P A I N O N N O S T O R Y H M Ä
J U N N U I L L E

Tavoiteryhmä on tavoitteellisesta, mahdollisesti kilpailuun tähtäävästä painonnoston harjoittelusta kiinnostuneille, alle 23-vuotiaille nuorille tai nuorille aikuisille.

Kurssin vastuuvalmentajana toimii Leena-Kaisa Vartiainen. Harjoituksia on 2-3 kertaa viikossa, 1,5 tuntia kerrallaan.

Kurssi on käynnissä non-stopina, ja se on kuukausihintainen, 80 eur/kk (1.10.2021 alkaen).

Lisäksi osallistujan on suoritettava Lappeenrannan Painonnostajat ry:n vuosittainen jäsenmaksu 30 euroa.

Liity mukaan!

Nuorten tavoiteryhmään pääset mukaan tiedustelemalla paikkoja seuramme sähköpostiosoitteesta.

N U O R T E N
V A L M E N N U S

Yksilötason valmennusta tarjoaa seuramme ammattitaitoiset valmentajat maksullisena myös nuorille. Yksilövalmennuksessa perehdytään nuoren tavoitteisiin joko painonnostossa tai muulla fysiikkaharjoittelulla tukien omassa lajissa kehittymistä.

Ohjaamme tähän vaihtoehtona etsiessänne nuorelle soveltuvaa tapaa harrastaa: oli lajina sitten painonnosto, muu urheilulaji tai tavoitteena vaikkapa arjen jaksaminen.

Asiasta voi tiedustella laittamalla viestiä seuramme sähköpostiosoitteeseen.

Oletko kiinnostunut?

Ole yhteydessä suoraan ammattivalmentajiimme tai tiedustele heistä laittamalla viestiä seuramme sähköpostiin.

Y L E I S T I E T O A

Lappeenrannan Painonnostajat ry on lappeenrantalainen painonnostoon erikoistunut urheiluseura.

Painonnosto sopii oikein toteutettuna ja ohjattuna kaikenikäisille: lapsista aikuisiin. 

Painonnosto on yksi eniten tehoa ja voimaa vaativista lajeista.

Tavoitteenamme on luoda matalan kynnyksen painonnoston lajiharjoittelua ja toimintaa, johon on helppo tulla mukaan.

Harrastuksena painonnosto on erinomaista voimaa, liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa kehittävää harjoittelua.

Säännöllinen ja monipuolinen voimaharjoittelu muiden lajien oheisharjoitteluna auttaa ennalta ehkäisemään etenkin rasitusvammoja.

Lajina painonnosto on erinomainen kuntoilumuoto, joka kehittää monipuolisesti kaikkia fyysisiä ominaisuuksia.

Laura Majander Masters MM-kisoissa 2019 Montrealissa. Hän palasi kotiin oman ikäsarjansa ja painoluokkansa maailmanmestarina. Kuva: Michéle Grenier.

A J A N K O H T A I S T A

Ajankohtaista tietoa seuramme toiminnasta ja lajista sekä esittelyitä aktiivijäsenistämme tulet löytämään tästä osiosta.

Seuran hallitus kaudelle 2021-2023

Sunnuntaina 12. syyskuuta 2021 järjestettiin onnistuneesti Lappeenrannan Painonnostajien vuosikokous ja sen myötä valittiin myös uusi hallitus toimintakaudelle 2021-2023. Toimintakaudelle asetettuja tavoitteita ovat mm. jäsenten välisen yhteistoiminnan aktivointi ja edistäminen (treenit, kilpailumatkat, tapahtumat yms.), selkeän toimintasuunnitelman ja vuosikellon laadinta, seuran sääntöjen päivitys sekä kilpailutoiminnan aktiivinen tukeminen. Uusina jäseninä hallitukseen tuli Maaren Ali-Marttila, Iina Jäppinen ja HeidiJatka lukemista ”Seuran hallitus kaudelle 2021-2023”

A N T I D O P I N G

Lappeenrannan Painonnostajat ry on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Painonnostoliiton (SPNL) antidopingsäännöstöä sekä -ohjelmaa. SPNL noudattaa kulloistakin voimassaolevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry (myöh. SUEK) vahvistamaa kansallista antidopingsäännöstöä, joka pohjautuu Maailman antidopingtoimiston vahvistamaan antidopingsäännöstöön. Jäsenen tulee noudattaa em. antidopingsäännöstöjä ja -ohjelmia huolellisesti. Lappeenrannan Painonnostajat ry edellyttää kaikilta jäseniltään sitoutumista noudattaa antidopingsäännöstöä sekä -ohjelmaa. Jos kuitenkin jäsen tulee tuomituksi dopingrikkomuksesta, joutuu jäsen korvaamaan seuralle kaikki dopingrikkomuksen käsittelystä aiheutuneet kulut ja seurasakot sekä korvaamaan myös mukaisen sanktion seuralle. Jokaisesta dopingrikkomuksesta, josta SUEK on antanut tuomion, jäsenen tulee em. lisäksi maksaa viidentuhannen (5.000) euron suuruinen sanktio seuralle. Tämä sanktio on perintäkelpoinen.

Verkkokoulutus aiheesta: PUHTAASTI PARAS

K Y S Y M Y K S I Ä ?
O T A Y H T E Y T T Ä !

Lappeenrannan Painonnostajat ry
lappeenrannanpainonnostajat@gmail.com

Seuran jäsenmaksu vuodelle 2022 on 31 euroa.
Huomioithan, ettei seuramme ole vakuuttanut jäseniään vaan sinulla tulee olla henkilökohtainen lajin kattava urheilu- ja/tai tapaturmavakuutus.

Vahvistettuasi jäsenyytesi tästä, maksu näkyy avoimena Suomisport-tililläsi.